ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Розділ І. Загальні положення

1.1. Веб-сайт https://dn8.ua/ (далі – «Сайт») належить на праві власності ТОВ «ТЦ «МІШЕЛЬ», код ЄДРПОУ 36184380 (далі – «Магазин»). Всі об’єкти права інтелектуальної власності, які містяться на Сайті, окрім випадків, коли про це окремо зазначено, належать на праві власності Магазину.

1.2. Дана Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі – «Політика конфіденційності») не поширюється на веб-сайти третіх осіб.

1.3. Дана Політика конфіденційності є комплексом правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, яких вживає Магазин, з метою забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних фізичних осіб-споживачів, які є користувачами  Сайту, окрім випадків, коли така інформація особисто та свідомо розголошується самими споживачами (користувачами) Сайту.

1.4. Метою впровадження даної Політики конфіденційності та захисту персональних даних є недопущення публічного доступу та розголошення інформації, володільцем якої є споживач.

1.5. Магазин вживає всіх можливих заходів з метою забезпечення виконання даної Політики конфіденційності.

Розділ ІІ. Доступ до персональних даних

2.1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно-правовими відносинами між Магазином та споживачем, споживач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Магазину добровільний дозвіл на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів)  персональних даних, володільцем яких він є.

2.2. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно-правовими відносинами між Магазином та споживачем, споживач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Магазину дозвіл на передачу власних персональних даних третім особам у випадках, передбачених п. 3.3. цієї Політики конфіденційності та інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.3. Згода споживача, яка надається Магазину на збирання, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів)  персональних даних та їх передачу третім особам оформлюється шляхом проставлення споживачем відмітки про надання дозволу на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних. Якщо споживач добровільно надає Магазину персональну інформацію, Магазин зобов'язується не використовувати, не обробляти і не передавати таку інформацію у спосіб, що виходить за межі вимог чинного законодавства України. Передача персональних даних може здійснюватися порядку, передбаченому п. 3.3. цієї Політики конфіденційності, а також у відповідності до вимог чинного законодавства України.

2.4. До персональних даних, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) споживач надає дозвіл Магазину, входять:

- прізвище, ім’я, по-батькові;

- стать;

- місце проживання;

- дата та місце народження споживача;

- контактні дані (телефон, адреса електронної пошти та ін.);

- інша інформація, яка може самостійно вноситися споживачем.

2.5. Магазин використовує різноманітні технології для збирання й обробки інформації, коли споживач відвідує Сайт. Це може бути запис одного чи декількох файлів кукі (cookie) чи анонімних ідентифікаторів. Магазин, також використовує файли кукі (cookie) та анонімні ідентифікатори, коли споживач взаємодіє з послугами, запропонованими партнерами Магазину, такими як рекламні послуги, наприклад, які можуть з’явитися на інших сайтах.

Розділ III. Безпека даних

3.1. Реєструючись на Сайті, споживач підтверджує, що:

- він погоджується надати достовірну й точну інформацію про себе та свої контактні дані;

-він у повному обсязі ознайомився з положеннями цієї Політики конфіденційності і приймає всі її умови без заперечень, а також надав свою згоду на обробку і передачу персональних даних Магазину.

У результаті успішної реєстрації на Сайті споживач отримує логін та пароль, за безпеку яких останній несе відповідальність. У випадку втрати реєстраційних даних споживач зобов’язується в розумний строк повідомити про це Магазин.

3.2. Магазин зобов'язується дбайливо зберігати персональні дані споживачів і вживати усіх запобіжних заходів для їхнього захисту від втрати, неправильного використання або внесення змін.

3.3. Магазин може використовувати персональні дані для здійснення брендової розсилки (новин, пропозицій, акцій, знижок, розіграшів, розпродажів тощо) та створення індивідуально налаштованих аудиторій для показу реклами в соціальних мережах самостійно або із залученням третіх осіб. У цьому випадку Магазин може використовувати дані, які залишає споживач при реєстрації на Сайті, при оформлені підписки на розсилку повідомлень, при залишенні таких даних в анкеті зворотного зв’язку під час відвідування заходів Магазину або залишення споживачем даних для Магазину в інший відкритий спосіб.

Розділ IV. Строк та місце зберігання персональних даних

4.1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких споживач надає доступ Магазину, зберігаються останнім протягом п'яти років, якщо інше не встановлено чинним законодавством України або волевиявленням споживача. Після закінчення терміну зберігання дані автоматично видаляються.

4.2. Місцем зберігання персональних даних споживача є Магазин за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, б. 8.

Розділ V. Права споживача

5.1. Споживач, відносно власних персональних даних, які надаються ним для збирання, накопичення, обробки, зберігання та використання Магазином має право:

- знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Магазину;

- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;

- на доступ до своїх персональних даних;

- отримувати інформацію стосовного того, чи обробляються його персональні дані;

- пред’являти вмотивовану вимогу Магазину із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

- пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи-споживача;

- звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення чинного законодавства України про захист персональних даних;

- вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

- відкликати згоду на обробку персональних даних;

- знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

- на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки;

- інші права, передбачені чинним законодавством України про захист персональних даних.

Розділ VI. Розкриття конфіденційної інформації та персональних даних

6.1. Магазин звільняється від обов’язку дотримання даної Політики конфіденційності стосовно персональних даних споживача у випадку, якщо споживач самостійно публічно розголошує свої персональні дані.

6.2. Магазин має право поширювати персональні дані споживача, у випадку, якщо інформація, отримана зі складу персональних даних, є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку інформацію переважає над потенційною шкодою від її поширення або в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Розділ VII. Знищення та видалення персональних даних

7.1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких споживач надає дозвіл Магазину, підлягають видаленню або знищенню у разі:

- припинення правовідносин між споживачем та Магазином;

- видання відповідного припису Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

- набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних;

- у випадках, передбачених п. 4.1. цієї Політики конфіденційності;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Розділ VIII. Зміна Політики конфіденційності

8.1. До цієї Політики конфіденційності періодично та без попереднього повідомлення споживача (користувача) про таке, Магазином можуть вноситись зміни та доповнення, у тому числі, - при зміні вимог чинного законодавства України.

8.2. У випадку внесення істотних змін до цієї Політики конфіденційності Магазином буде розміщено Сайті нову редакцію Політики конфіденційності Просимо, час від часу переглядати Політику конфіденційності для того, щоб бути в курсі будь-яких змін або доповнень до неї.

8.3. Відносини, не передбачені цією Політикою конфіденційності, регулюється нормами чинного законодавства України.

Розділ IX. Зворотній зв’язок та коментарі

9.1. Звертаючись до Магазину або залишаючи коментарі на Сайті, споживач несе відповідальність за те, щоб дане повідомлення не було незаконним, не несло шкоди, не було загрозливим, наклепницьким, не було аморальним, не порушувало авторські права, не пропагувало ненависть та/або дискримінацію людей за расовими, етнічними, статевими, релігійними соціальними та іншими ознаками, не містило образ щодо конкретних осіб чи організацій, а також будь-яким іншим чином не порушувало чинне законодавство України. Споживач, також, погоджується, що будь-яке його повідомлення Магазин може видаляти без відома та згоди споживача, а також безповоротно використовувати його на власний розсуд. Магазин не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену споживачами (користувачами) на Сайті.