Программа лояльности

Програма лояльності
ТОВ «ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «МІШЕЛЬ»
Місцезнаходження: 03061, м. Київ, 
просп. Відрадний, б. 95
адреса ведення господарської діяльності:
 м. Київ, вул. Дорогожицька, б. 8 
телефон: +38 (044) 502-99-55
 
Офіційні умови Програми лояльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «МІШЕЛЬ»
 
 
Визначення термінів 
Програма лояльності  – комплекс цивільно-правових взаємовідносин між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «МІШЕЛЬ» (далі - Організатором) та Учасником програми, в результаті яких останній отримує винагороду у вигляді накопичених бонусів, які Учасник може використати як знижку за товари у встановлених законодавством межах в магазині за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, б. 8 (надалі – магазин).
Учасник програми (далі Учасник) – дієздатна особа, якій на момент участі у Програмі виповнилося 18 років, суб’єкт персональних даних, який бере участь у Програмі відповідно до встановлених умов, має активну Картку. 
Бонус – умовна одиниця, що зараховується на Бонусний рахунок Учасника та списується з Бонусного рахунку Учасника у відповідності з визначеними умовами накопичення та розрахунку бонусами. Бонуси не мають готівкового (грошового) вираження та не можуть бути отримані в грошовому еквіваленті. Бонуси не є електронними грошима і не виконують функцію електронних грошей. Бонуси не є товаром і не продаються за оплату Учасниками Програми, а тому нарахування бонусів на Рахунок Учасника не має передумовою їх придбання (оплату) Учасником Програми. За встановленими умовами Програми 1 бонус в оплаті товарів прирівнюється до знижки у розмірі 1 гривні. 
Рахунок Учасника (далі Рахунок) – сукупність облікових та інформаційних даних в системі Організатора, на якому відображається інформація по сумам покупок Учасників, накопичення та списання бонусів за чеками. 
Знижка – встановлений відсоток Бонусів від остаточної суми чеку за вирахуванням всіх діючих знижок, що отримує клієнт за придбання товарів в магазині, в тому числі і оплати бонусами. 
Бонусна картка 5% / Клубна картка 10% / Клубна картка 20%/ VIP картка  (далі - Картка) – пластиковий носій з відповідним ідентифікатором у вигляді закритого штрих-коду, який має прив’язку до Рахунку Учасника та дозволяє використовувати картку при розрахунку за здійснені покупки або оформлена в електронному виді.
Анкета Учасника (далі - Анкета) – паперовий носій, що надається клієнту у комплекті разом із Карткою, та містить встановлену форму для заповнення Учасником персональних даних. Персональні дані Учасника – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. 
Сезон осінь-зима 2022-2022 - з 01 вересня 2022 р. до 28 лютого 2023 р.

Учасник Програми ознайомлюється з умовами Програми та з тим, що дана Програма є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України. 

Загальні умови
1. Придбання Картки 
1.1. Наявність активної Картки забезпечує Участь у Програмі лояльності.
1.2. Оформлення Картки можливе безпосередньо на касі в магазині за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 8, за вартістю, встановленою Організатором. 
1.3. Бонусна картка 5% може бути оформлена Учасником в разі здійснення покупки на будь-суму, заповнення Анкети та виконання вимог Програми лояльності. 
1.4. Учасникам, які мають Бонусну картку 5%,  передбачену п. 1.3 цієї Програми лояльності, надається можливість брати участь у спеціальних пропозиціях, акціях, розпродажах та заходах магазину за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, б. 8.
1.5. Картки оформлюються в электронному вигляді.
1.6. Базові умови використання Клубної картки 10%, Клубної картки 20% та VIP картки на сезон осінь-зима 2022-2023 співпадають з умовами використання бонусної картки 5%, за виключенням додатково нарахованих бонусів, вказаних у п. 1.4. Програми лояльності.  
1.7. Видача Клубної картки 10% та Клубної картки 20%, VIP картки  не здійснюється під час сезону осінь-зима 2022-2023.

2. Використання Картки 
2.1. Картка діє виключно в магазині за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, б. 8 та не має обмежень по строку використання. 
2.2. При здійсненні покупок в магазині Учасник повинен пред’явити Картку касиру до початку сканування товару, або назвати номер телефону, вказаний в Анкеті. 
2.3. В одному чеку може бути просканована лише одна Картка. 
2.4. Всі Картки є власністю Організатора Програми та надаються Учасникам у використання на момент дії Програми. 
2.5. Для отримання бонусів на Картку Учасник повинен використовувати на касі безпосередньо Картку, що сканується за допомогою додаткового обладнання, розташованого на касі (сканеру), або назвати номер телефону, вказаний в Анкеті. 

 3. Умови отримання та використання Бонусів 
3.1. При здійсненні покупок з на Рахунок Учасника зараховуються Бонуси в розмірі 5% від суми за кожну здійснену покупку товарів, на які не діють акційні пропозиції. Кількість Бонусів розраховується як 5% від загальної суми чеку з розрахунку 1 гривня=1 бонус. 3.2. Накопичені Бонуси Учасник може використати для часткового розрахунку за товари (не більше, ніж 30% від суми чеку з урахуванням всіх акційних пропозицій). При розрахунку Бонусами касир знімає вказану Учасником суму Бонусів, що не перевищує поточний залишок на бонусній картці. 
3.3. Учасник має можливість отримати додаткові Бонуси як привітання на день народження, за умови заповнення Учасником Анкети із достовірними персональними даними (а саме датою народження). 
3.4. Нарахування таких Бонусів відбувається за 3-5 днів до дати народження. Строк дії бонусів – 10 календарних днів після дати нарахування. 
3.5. Дана бонусна картка не сумується з іншими картками магазину.
3.6. При поверненні товару, за який були нараховані Бонуси, сума нарахованих Бонусів знімається з Рахунку. Бонуси, якими було сплачено за повернений товар – перераховуються на Картку Учасника.
3.7. Бонуси нараховуються лише на активну Картку.
 
4. Інформація про стан Рахунку Учасника 
4.1. Інформація про стан Рахунку відображає поточний баланс Бонусів по Рахунку. 
4.2. Зазначену інформацію Учасник може отримати, звернувшись до співробітника магазину - касира (наданий звіт не має юридичної сили) - на службовому чеку (відображається поточний баланс Рахунку із врахуванням інформації по здійсненій покупці). 
4.3. Всі скарги щодо коректності нарахування /списання Бонусів, відображення інформації на чеку тощо – розглядаються лише при наявності відповідних документів: заяви Учасника та копії чеків. 
 
5. Термін дії Бонусів 
5.1. Картка не має обмежень по строку використання самої Картки (діє до моменту припинення програми лояльності). 
5.2. Накопичення бонусів відбувається щосезону:
на колекцію весна-літо – з 01 березня по 31 серпня поточного року;
на колекцію осінь-зима – з 01 вересня поточного року до 28 (29) лютого наступного року.
5.3. Бонуси, не використані протягом сезону, автоматично анулюються і відновленню не підлягають.
 
6. Реєстрація в Програмі 
6.1. Реєстрація в Програмі відбувається шляхом надання Учасником персональних даних шляхом заповнення Анкети. 
6.2. Надання достовірних даних Учасника Організатору є обов’язковою умовою повноправної участі у Програмі. 
6.3. Для кожного Учасника Картка та Рахунок є унікальними та не дублюються. 
6.4. Реєструючись в Програмі шляхом заповнення та підписання Анкети, Учасник надає свою однозначну згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, обробку, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення персональних даних Учасника Програми тощо в рамках Програми та діючого законодавства України. 
6.5. Обробка персональних даних, за умови їх внесення в Анкету, проводиться після отримання Картки покупцем та надання заповненої Анкети для обробки. 
6.6. Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів паспорта та РНОКПП. 
6.7. Заповнена та підписана Анкета засвідчує згоду Учасника з усіма умовами та правилами Програми, обізнаність про те, що надані нею персональні дані вносяться до інформаційної системи з правами, які згідно зі ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» та положення чинного законодавства надаються їй як суб’єктові персональних даних. 
6.8. Якщо Учасник надає Анкету без особистого підпису – дані, внесені до Анкети, не оброблюються, а сама Анкета утилізується, як недійсна. 
6.9. Дані Учасника, що вказані в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Організатора. 
6.10. Анкета в паперовому вигляді зберігається та надані Учасником дані залишаються діючими в системі Організатора до моменту припинення дії самої Програми. 
 
7. Відповідальність та права Організатора 
7.1. Організатор залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати умови Програми. Попереднє повідомлення Учасників програми про зміни умов – не обов’язкове. Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, що виникли в результаті таких змін.
7.2. Працівник магазину, що здійснює розрахунок із покупцем безпосередньо в точці продажу, має право відмовити Учаснику в участі у програмі у випадку відсутності технічної або іншої можливості для цього на момент звернення. 
7.3. Організатор не несе відповідальності за несанкціоноване використання картки Учасника. 
7.4. Організатор залишає за собою право призупинити або припинити участь в програмі будь-якого її Учасника без попереднього повідомлення шляхом блокування картки в разі таких обставин: 
7.4.1. використання чи спроба використання Карток у спосіб, який не відповідає умовам та правилам Програми; 
7.4.2. будь-яка обґрунтована підозра у зловживаннях з боку Учасника щодо його участі у Програмі. 
7.5. Організатор не несе відповідальності за недостовірність вказаної в Анкеті Учасником інформації, щодо його персональних даних та даних, які не підтверджені підписом Учасника в Анкеті. 
7.6. Будь-яка додаткова інформація може надсилатися Організатором Програми Учаснику в смс-повідомленнях.
7.7. Організатор не несе відповідальності за шкоду / збитки, яких зазнав Учасник або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння Програми. В разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне розуміння Програми, будь-яких спорів та/або питань, що неврегульовані даними умовами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог діючого законодавства України. Рішення Організатора є остаточним та не підлягає оскарженню. 
7.8. Організатор має право на проведення в рамках Програми Спеціальних Акцій (спеціальних пропозицій, розпродажів, заходів) для Учасників. Інформація щодо проведення в рамках Програми Спеціальних Акцій для учасників надається на офіційному сайті Організатора або іншим доступним для Учасника способом на вибір Організатора. 
7.9. В разі, якщо період виконання обов’язків Організатора включає святкові або вихідні дні протягом більш ніж три календарні дні підряд, строки виконання Організатором його обов’язків пролонгуються на відповідну кількість таких вихідних / святкових днів. 
7.10. Організатор не несе відповідальності за збереження Бонусів у разі втрати Картки Учасником або її кражі третіми особами. 
7.11. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Організатор та його уповноважені особи зобов’язуються забезпечувати відповідне зберіганні персональних даних Учасника. 
7.12. Організатор не несе відповідальності за будь-які збитки, шкоду або витрати, які виникають у зв’язку з Програмою, в тому числі спричинені технічними можливостями та/або надання чи неможливістю надання якихось переваг, незалежно від того, чи спричинені такі збитки, шкоди та витрати через необережність чи іншим чином та незалежно від того, чи знаходилися обставини, щодо яких виникла претензія, під контролем Організатора або третіх осіб. 
7.13. Одержання, обробка та використання персональних даних Учасника надає Організатору можливість вдосконалювати Програму на основі вивчення споживчого попиту, запроваджувати різноманітні маркетингові та рекламні заходи, надавати ще більше переваг постійним покупцям. 
7.14. Метою збору та обробки персональних даних Учасників є забезпечення реалізації цивільно-правових правовідносин між Учасником та Організатором. 
7.15. Організатор не несе відповідальності за сплату Учасником податків і виконання зобов’язань, пов’язаних з участю в Програмі. 
 
8. Відповідальність та права Учасника 
8.1. Відповідальність за реєстрацію двох та більше Карток на одну фізичну особу несе Учасник Програми. В разі, якщо Учасник має декілька Карток – бонуси будуть зараховані на ту Картку, яку Учасник використає в момент здійснення покупок. 
8.2. За коректність персональних даних, що надані Учасником у вигляді паперової Анкети, або внесення їх через відповідний веб-інтерфейс прямо відповідає Учасник. 
8.3. Учасник повинен дотримуватися офіційних умов Програми. 
8.4. Учасник має право знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, а також отримувати інформацію про третіх осіб, яким можуть бути передані його дані. 
 
9. Припинення участі в Програмі 
9.1. Дія Учасника в Програмі продовжується до того часу, поки Учасник є власником Картки та дія не припинена Учасником або Організатором відповідно до умов Програми. 
9.2. Учасник має право в будь-який час припинити свою участь в Програмі, повідомивши про це у письмовому вигляді та передавши заяву в магазин на касу. 
9.3. Після припинення дії Учасника в Програмі Бонуси на Рахунку Учасника анулюються та відновленню не підлягають. 
 
10. Інші умови 
10.1. В разі припинення дії Програми Учасник має право на використання Бонусів до дати припинення програми. 
10.2. Бонуси, що залишилися на Рахунку та не були завчасно використані Учасниками – анулюються. 
10.3. Відносини, що виникають між Учасником та Організатором, та не регулюються даними Правилами, визначаються чинним законодавством України. 
10.4. Організатор може в будь-який момент і без повідомлення Учасника поступитися своїми правами за даними умовами Програми третій стороні.